نرخنامه اتاق ها new

:لیست نام و مشخصات و نرخ اتاق ها

شماره اتاق
تخت
تعداد کاناپه
نرخ اتاق با کاناپه و ارزش افزوده
توضیحات
101
4
1
4.220.000
1double
2single


102
2
1
3.100.000
1double
103
4
2
4.220.000
اتاق پدر بزرگ(ویژه)
1double   2single
104
3
2
3.660.0
1double 2single
105
4
2
3.500.000
سه در-  کنار تالار (ویژه)
 1 double
2 single
106
3
1
2.970.000
دارای بالکن و تراس(ویژه)
1double 1single
107
3
1
2.500.000
2single
پله دار زیر همکف
108
-
-
------
خارج از سرویس
109
-
-
------
------
110
2
1
3.100.000
1duoble(دارای پنجره)
111
3
2
3.660.000
3single
112
2
2
3.100.000
1double
 
113
2
1
3.100.000
2single
114
5
2
4.780.000
5single
115
5
3
4.780.00
هشت در- رو به تالار (ویژه) 1double 2single
116
3
2
3.660.000
1double
1single
حیاط نارنجستان

117
2
2
3.100.000
2single
حیاط نارنجستان
118
2
2
3.100.000
1double
پله دار زیر همکف
Bookmark and Share بازدید : 8,754 11 ارديبهشت 1392 ساعت 11:24 ب.ظ
د ر حال بارگزاری محتوا...
تور مجازی هتل والی